Second opinion op aanbestedingsdossier realisatie provinciale weg

Bij de aanbesteding van de Randweg Gemert Noord-Om staat de kwaliteit van stukken hoog in het vaandel. Tijdens de Europese aanbesteding is een externe juridische toets uitgevoerd door A3C. Specifiek op de selectie- en gunningscriteria en advies hoe duurzaamheidseisen zijn op te nemen in de aanbestedingsstukken. Zo is het aanbestedingsdossier compleet, concreet en consistent.