Juridisch advies voor projecten Stadsingenieurs Enschede

De Stadsingenieurs van de gemeente Enschede worden juridisch ondersteund door A3C. De gemeente werkt aan de stad door verschillende civiele en GWW projecten te realiseren. A3C toetst en stelt aanbestedingsdocumenten op voor diverse RAW bestekken. Ook adviseert A3C bij meer- en minderwerk en contractonderhandelingen.