Bouwcampus

De Bouwcampus in Delft is een ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en schoolbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken neer. A3C ondersteunt de coöperatie Bouwcampus met het inrichten en in control brengen van de organisatie.