Aanbesteding & contractadvies Provincie Zuid Holland N222: Bloemenroute

De N222 is een belangrijke ontsluitingsweg tussen Naaldwijk en de A4. Door de aanwezigheid van Flora Holland maakt naast het autoverkeer ook veel vrachtverkeer gebruik van deze verbinding. De provincie heeft ervoor gekozen om de aansluiting met Flora Holland,  te integreren in de onderhoud- en verbetermaatregelen van de N222. Door deze integrale aanpak worden werkzaamheden gecombineerd en ontstaat er minder overlast tijdens de uitvoering. A3C heeft de aanbesteding begeleid en juridisch geadviseerd.