A3C

LEGAL

Bij een bouwproject is de samenwerking tussen de opdrachtgever, aannemer en adviseur cruciaal. Beter problemen voorkomen dan discussie achteraf. Wij helpen u met het maken van strategische keuzes, het uitvoeren van uw aanbesteding en indien nodig het uitonderhandelen van lastige discussies.

Aanbesteden & contracteren

Stel ons uw vragen. A3C is gespecialiseerd in het aanbesteden van geïntegreerde contracten als Design & Construct en DBFMO.
Onze contractadviseurs, juristen en inkoopadviseurs staan voor u klaar. A3C doorloopt de stappen die nodig zijn voor het maken van een keuze voor een passend bouwcontract. Wij willen de risico’s beheersen en de projectdoelstellingen realiseren. Bent u er niet zeker van of een contract voldoende solide is? Wij analyseren de stukken en helpen met het (her)opstellen van contracten- en aanbestedingsdocumenten.

Bouwrecht

Grip op zaken. Bij claims en discussies over meer- en minderwerken adviseert A3C aan de hand van het contract en geldend recht, of onderhandelen wij namens de opdrachtgever. Onze consultants zijn expert op het gebied van UAV, UAV-GC en Aanbestedingsrecht. Door een goede samenwerking met technisch deskundigen en kosten deskundigen staat u sterk. Voor een overzicht van de belangrijkste verplichtingen en mogelijkheden binnen de UAV-GC05 zie onze Quickstart.