A3C

FINANCE

Onze consultants bieden uw organisatie ondersteuning bij het verkrijgen van financieel inzicht en zekerheid. We maken complexe financiële vraagstukken inzichtelijk en pakken deze effectief op. Met praktische, toepasbare adviezen.

Planning & control

Heeft u behoefte aan inzicht in de voortgang van uw organisatieontwikkeling? Heeft u concrete bezuinigingsdoelstellingen en wilt u expliciete keuzes maken? Met heldere planning en control helpt A3C om uw processen beter te sturen. Bijvoorbeeld door bedrijfsvoering in control te houden, met een dashboard op één A3-tje. Of door het bijstellen van activiteiten met heldere analyses en adviezen. A3C is specialist in het werken binnen veranderende organisaties.

Auditing

U zit volop in een project of programma en u heeft het gevoel dat het niet goed loopt? Dan schakelt u ons in. Onze adviseurs en managers doen onderzoek en voeren audits uit. Zo krijgt u een objectief beeld van de situatie.
Wilt u uw project verbeteren, vlot trekken en tot een goed einde brengen? Onze adviseurs en managers trainen en coachen uw medewerkers en blijven intensief betrokken bij de uitvoering.

Project control

Heeft uw bedrijf of uw afdeling behoefte aan een betere controle op de uitgaven voor specifieke projecten? Wilt u projectkosten benchmarken? A3C levert onafhankelijke controllers en/of onafhankelijk advies om de projectdoelstellingen binnen de gestelde termijn te behalen. Wij rapporteren niet alleen, we bieden ook direct oplossingen om bijvoorbeeld een tegenvaller op te kunnen vangen. Wij voelen ons nauw verbonden met de uitkomsten van uw project en maken daar duidelijke afspraken over.